تاريخ: ۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور ساعت ۱۸:۲۹ بازدید: 1410      نظرات: 1      کد مطلب: 16607
پاتو در گفتگو با هاژه

خلع ید 700 هکتار از اراضی ملی در مهاباد/ با قاچاقچیان چوب برخورد می‌شود


سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود که وظیفه دفاع و حفظ منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور را برعهدە دارد و در خصوص امنیت جنگل‌ها و مراتع و جلوگیری از آسیب‌رسانی و قطع درختان و بوته‌ها فعالیت کردە و از تصرف اراضی ملی جلوگیری می‌کند. بحث‌های پیرامون تصرف اراضی ملی، حمل‌ونقل مجاز و قاچاق درخت و برنامەها و اهداف ادارە منابع طبیعی و آبخیزداری از محورهای گفت‌گو با مجید پاتو، رییس ادارە منابع طبیعی و جنگلبانی شهرستان مهاباد بود.

 ٨میلیارد تومان جهت اجرای طرح‌های آبخیزداری

مجید پاتو با ارائە گزارش از عملکرد این ادارە اظهار داشت: در زمینه آبخیزداری از سال ٩۵ اعتبارات مناسبی برای این حوزە در شهرستان اخذ شدە است. در طرح‌های آبخیزداری مراتع از بین‌رفتە مجددا ترمیم شدە و از وقوع سیلاب‌ها و ورود گل‌ولای بە سد مهاباد جلوگیری می‌شود. در حوزە حساس آبخیزداری از جمله بالادست سد مهاباد، در روستاهای جنوبی شهرستان اقدامات مناسبی در حوزە آبخیزداری صورت گرفتە است. تا کنون بیش از ١٠ میلیارد تومان اعتبار از سال ٩۵ تا امسال اخذ شدە و میزان اعتبارات امسال نیز ٨ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین در روستاهای منطقە شارویران از جملە دریاس و کوسه‌کریز نیز طرح‌های آبخیزداری جهت جلوگیری از سیلاب در دست مطالعه می‌باشد.

با قاچاقیان درخت بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رییس ادارە منابع طبیعی مهاباد دربارە حمل درختان بریدە شدە در محدوده شهرستان گفت: ابتدا باید نوع درخت‌های بریدە شدە را تشخیص داد. چنار، قلمی، درختان باغی مجاز بودە و مجوزهای لازم را کسب کردەاند لزوما هر خوردویی کە بار آن چوب باشد غیرمجاز نبودە و ارگان‌های نظارتی مانند نیروی انتظامی بە آن رسیدگی می‌کنند. در مواردی مشاهدە شدە کە خودروهایی حامل درختان جنگلی بلوط بودەاند کە با بررسی‌ها معلوم شدە کە این محمولە مربوط بە پاکسازی محوطە سد جدید‌الاحداث سردشت بودە است. پس از ممنوعیت قطع درختان جنگلی شمال کشور قاچاق چوب در منطقە افزایش یافتە و وجود قاچاق چوب یک واقعیت انکارناپذیر است. همین امر باعث بەوجود آمدن دلالانی شدە کە کیلو چوب را با قیمت ٧٠٠ الی ٨٠٠ تومان تهیە کردە و آن را با قیمت‌های بالای ۴هزار تومان بەفروش می‌رساند. ادارە منابع طبیعی بدون هیچ اغماضی با متخلفان در حوزە قاچاق چوب برخورد خواهد کرد. در چند روز آیندە سامانەای جهت استعلام مجاز و یا غیرمجاز بودن محمولەهای درختان بریدەشدە اعلام خواهد شد و در آن با وارد کردن پلاک خودرو حامل چوب، غیرمجاز و یا مجاز بودن محمولە از طریق اس‌ام‌اس بە آن‌ها اطلاع دادە می‌شود. در مدت گذشتە افرادی در سطح شهرستان شناسایی شدەاند کە در زمینە قاچاق درخت فعالیت دارند. اسامی این افراد بە نهادهای مربوطه جهت برخورد با آنان ارسال شدە است.

در سال گذشتە ۷۰۰هکتار از اراضی ملی خلع ید شدە است.

 پاتو در مورد تصرف اراضی ملی در شهرستان مهاباد بیان داشت: بە صورت میانگین سالانە ۴٠٠ پروندە در حوزە تخریب و تصرف اراضی ملی کە شامل قطع غیرقانونی درختان، تخریب مراتع، ورود غیرمجاز احشام و... تشکیل می‌شود. سال گذشتە میزان ٧٠٠ هکتار در قالب ٣۵٠ پروندە، با کمک دادگستری و نیروی انتظامی رفع تصرف گردید. در شش ماهە نخست امسال نیز حدودا ١۴٠ پروندە تخریب، تصرف و چرای غیرمجاز تشکیل شدە است.

در موضوع تصرف اراضی ملی در روستای سهولان مهاباد، فرد مذکور سابقا با تصرف همان اراضی، محکوم شناختە و متعهد بە ترک آن زمین شدە است. همکاران ما با بررسی میدانی آن، روال قانونی جهت بازپس گیری این زمین را در دستور خود قرار دادەاند. همشهریان در صورت مشاهدە موارد مشکوک می‌توانند با شمارەهای ١١٠ و ١۵٠۴ تماس گرفتە و نهادهای مربوطە را جهت بررسی موضوع مطلع سازند. با پاسگاه‌های برون شهری و یگان امداد شهرستان هماهنگی‌های لازم جهت برخورد با موارد تخلف حمل چوب انجام شدە است.

 

پارک جنگلی ماموستا هەژار از طرح‌های فرهنگی، ورزشی، گردشگری و سیاحتی می‌یاشد.

 

رییس ادارە منابع طبیعی و آبخیزداری دربارە توسعە فضاهای سبز و جنگلی سطح شهرستان مهاباد گفت: با حمایت مسئولان شهرستان، نمایندە و ادارات مربوطه کلنگ پارک جنگلی "ماموستا هەژار" با مساحت ١٠٠هکتار در آبان سال ١٣٩٧ زده شد. مبلغ صرف‌شدە برای احداث این طرح تاکنون ۶ میلیارد تومان بودە کە صرف‌ هزینەهای برق‌کشی، احداث اسلکە پمپاژ آب، استخر آب، ١٢٠ کیلومتر لولەگذاری جهت آبیاری قطرەای و... شدە است. در احداث پارک جنگلی ماموستا هەژار تعداد ٢٠ گونە از تیرەهای بومی و غیربومی درخت در آن کاشتە شدە، دلیل بەکار بردن گونەهای غیربومی سریع‌الرشد بودن آن‌هاست، همچنین از گونەهای بومی مانند بلوط، زالزالک، زرشک، گل محمدی و...در آن استفاده شدە است.

همزمان با سفر معاون وزیر و رییس سازمان جنگل‌های کل کشور در اوایل تیرماه امسال، روند احداث ساختمان حفاظتی این پارک بە مناقصە گذاشتە خواهد شد.

امکانات این پارک در حوزەهای فرهنگی، گردشگری، ورزشی و سیاحتی خواهد بود.

امکاناتی از قبیل، سکوهای نشیمن، مسیر پیادەروی و دوچرخەسواری، مجتمع فرهنگی، زمین ورزشی و... در آن احداث خواهد شد.

در آیندەای نزدیک پارک ماموستا هەژار  بەصورت هیئت‌امنایی مدیریت خواهد شد کە شامل سە نفر از مسئولین شهر و هشت نفر از معتمدین و دلسوزان اهالی شهر خواهد بود.

طی توافقی کە با بنیاد مسکن انجام شدە، توسعە بوستان‌های جنگلی روستاهای شهرستان نیز در برنامه قرار دارد. در همین راستا طرح احداث بوستان جنگلی در بخش خلیفان با همکاری شورا و شهرداری شهر خلیفان در دست مطالعە می‌باشد.

یکی از رسالت‌های ادارە منابع طبیعی، گسترش فضاهای سبز و حفظ وضعیت موجود بودە، در همین راستا از تمام ظرفیت‌های موجود در ادارە منابع طبیعی و آبخیزداری جهت پیشبرد این امر استفادە خواهد شد.

١٣ پلاک منابع طبیعی بە مسکن و شهرسازی واگذار شدە است

مجید پاتو، رییس ادارە منابع طبیعی مهاباد با اشارە بە اقدامات و برنامەهای آیندە این ادارە اظهار داشت: در ماه گذشتە میزان ١٣ پلاک منابع طبیعی بە ادارە مسکن و شهرسازی بر اساس طرح تفصیلی واگذار شدە است. طرح استفادە از آبگرمکن خورشیدی برای روستاهای فاقد لولەکشی گاز در نظر گرفتە شدە است. طرح همیاران طبیعت مهاباد یکی دیگر از طرح‌های سراسریست کە مهاباد با ٣۵٠٠ همیار طبیعت رتبە اول کشور را داراست. همشهریان می‌توانند با مراجعە بە سایت همیاران طبیعت در این طرح ثبت‌نام کنند.

 

قطع درختان بید بە محیط زیست آسیب می‌رساند.

 

پاتو در پایان گفت: از همشهریان تقاضا می‌شود برای سود اندکی کە از بریدن درختان بید حاشیە رودخانەها کسب می‌کنند، محیط زیست خود را تخریب نکنند. چراکە وجود درختان بید باعث جلوگیری از وقوع سیلاب، تامین آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از تشکیل گرد و خاک می‌شوند.

در مورد ارتباط با ادارەمنابع طبیعی، همشهریان گرامی جهت گزارش تخلفات و تصرفات اراضی ملی، بریدن درختان و ... می‌توانند با شمارە ١۵٠۴ تماس بگیرند. همچنین کانال تلگرامی همیاران طبیعت مهاباد با آدرس @hamyarantabiat5 نیز آمادە دریافت عکس‌، فیلم و گزارشات مردمی می‌باشد. نتایج تمامی گزارشات در همان کانال اعلام خواهد شد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

دانا ۱۴۰۰/۶/۳۰
ئه وه ی که دیاره و خه لک ده یبینی ده گه ل قسه کانی آقای پاتو جیاوازی زوره به داخه وه

نظر خود را براي ما ارسال كنيد