تاريخ: ۱۴۰۰ يکشنبه ۹ آبان ساعت ۱۸:۵۳ بازدید: 917      نظرات: 0      کد مطلب: 16833
روز سوم تئاتر خیابانی مریوان

کولبری تا مهاجرت؛ نمایش معضلات اجتماعی روی آب


به گزارش هاژه به نقل از ایسنا، نمایش"ژاناو" تنها اجرای تئاتر خیابانی مریوان که بر روی دریاچه زریوار به اجرا گذاشته شد، روایتی از کوچ و پناهندگی مردم خاورمیانە و غرق شدن پناهندگان در آب‌های مدیترانە بود، مردمانی کە برای یافتن زندگی بهتر راهی کشورهای اروپایی می‌شدند.

تئاتر خیابانی یکی از هنرهای بیانگر درد و آلام جامعە است؛ اتفاقاتی کە هر روز شاهد آن هستیم اما بە راحتی از کنار آن گذر می‌کنیم.

در سومین روز از پانزدهمین جشنوارە تئاتر خیابانی مریوان ۲۱ اثر در بخش‌های مختلف در حالی برگزار شد کە نمایش‌ها پرمحتواتر و با استقبال‌تر از روزهای قبل بود.

همهمە و تشویقی کە در سومین روز از جشنوارە تئاتر خیابانی مریوان برگزار شد، نشان از رضایت مردم از نمایش‌ها داشت.

راس ساعت ۱۲ همراە با دیگر خبرنگاران راهی دریاچە زریوار شدیم، نمایش ساعت ۱۲ نمایشی بود کە بر روی آب برگزار شد؛ شاید می‌توان گفت کە نمایش "ژاناو" تنها نمایشی بود کە درد و معضل جامعە شرقی را بە درستی بە نمایش گذاشتە بود.

"ژاناو" روایتی بود از درد و مشکلات زنان در جامعە شرقی! نمایش از روایتی حکایت می‌کرد کە زنان در جوامع شرقی در هر حالتی اولین قربانیان جامعە هستند.

بخشی از نمایش، روایتی از کوچ و پناهندگی مردم خاورمیانە و غرق شدن پناهندگان در آب‌های مدیترانە بود، مردمانی کە برای یافتن زندگی بهتر راهی کشورهای اروپایی می‌شدند، مردمانی کە فشار اجتماعی و اقتصادی آنان بە حدی است کە حاضر بە مهاجرت و دوری از وطن می‌شدند.

زن کشی یکی‌دیگر از موضوعاتی بود کە این نمایش بە آن می‌پرداخت، روایت زنانی بود کە بە دست شوهران، برادران و پدران خود در جای جای جوامع خاورمیانە بە قتل رسیدە بودند و مردها آن را نوعی افتخار برای خود می‌دانستند، کشتن زنانی کە از آن‌ها بە عنوان "ئافرەت" بە معنی آفرینندە یاد می‌شود.

 

فرزاد حسن میرزایی کارگردان نمایش "ژاناو" در گفت‌وگو با خبرنگاران استان اظهار کرد: تئاتر خیابانی همانگونە کە از اسمش پیدا است نمایشی است کە هم محیط را تحت تاثیر قرار دهد و هم هماهنگ با محیط باشد.

وی عنوان کرد: این نمایشنامە راجع بە معضل کولبری و مهاجرت مردم خاورمیانە است، کە برای یافتن زندگی بهتر بە اروپا مهاجرت می‌کنند اما در آب‌های مدیترانە غرق می‌شوند.

حسن میرزایی گفت: برای نمایش این بخش سعی کردیم از پتانسیل زریوار و آب دریاچە برای نشان دادن معضل مهاجرت و غرق شدن پناهندگان در آب مدیترانە بهرە ببریم.

وی بیان کرد: در بخش دگرگونەهای اجرایی متاسفانە بە دلیل محدودیت‌های موجود ما فقط یک اجرا داشتیم.

این کارگردان اظهار کرد: فعالیت من بیشتر در حوزە تئاتر صحنەای است، اما بە دلیل علاقە خاصی کە بە بخش دگرگونەهای اجرایی دارم در این دورە از جشنوارە تئاتر خیابانی مریوان شرکت کردەام.

وی خاطرنشان کرد: نمایش ژاناو با بازیگری ۱٥ اکتر بە اجرا درآمد و ما مکانی را برای تمرین در آب نداشتیم و تنها یک بار در سد بانە و با حضور غریق نجات تمرین داشتەایم.

حسن میرزایی اظهار کرد: خوشبختانە با توجە بە شناخت ما از زریوار و پتانسیلی کە دارد، سبب شد کە بازیگران نمایش خود را بە نحو احسن انجام دهند.

وی یادآور شد: خوشبختانە نمایش "ژاناو" مورد استقبال بسیاری قرار گرفت و واکنش خوبی را از طرف مخاطبان خود دریافت کرد و می‌توان گفت کە تاکنون بهترین نمایش در طول این فستیوال بودە است و این را می‌توان از تشویق مخاطبان دریافت کرد.

تفاوت تئاتر مریوان با سایر جشنوارەها این است کە مردم مریوان تئاتر را بهتر درک می‌کنند و از آن بە گرمی استقبال می‌کنند.

"حریرە" دیگر نمایشی بود کە در روز سوم پانزدهمین جشنوارە تئاتر خیابانی مریوان بە اجرا درآمد.

حریرە نوعی رقص را بە نمایش می‌گذاشت کە مردم مریوان طی دو هزار سال قبل برای ایجاد اتحاد و همدلی و برای روبەروشدن با مشکلات از جملە سیل، زلزلە، حملە دشمن و ... بە کار گرفتە می‌شد.

عطا شکیبایی کارگردان نمایش حریرە از مریوان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بعد از پژوهش‌های بسیار، هشت نوع رقص را از مریوان جمع‌آوری کردیم کە هر رقص آن‌ها داستان خاص خود را دارد.

وی عنوان کرد: یکی از آن‌ها رقص سە پا "هەڵپەڕکێ سێ پێ" است، کە داستان آن بە دوهزار سال قبل بازمی‌گردد کە در آن زمان اگر بلایی طبیعی مانند خشکسالی، زلزلە، سیل و ... در این منطقە رخ می‌داد و حتی با آمدن دشمن هم برای آمادەسازی مردم و روبەرو شدن با آن اتفاق رقص سە پا را انجام می‌دادند و این رقص سبب هماهنگی و یکدلی مردم آن منطقە می‌شد.

شکیبایی افزود: این اولین سالی است کە در تئاتر خیابانی مریوان شرکت می‌کنم، لذا در مکان‌های مختلف اجرا داشتەام و بیشترین علاقەام بە تئاتر صحنەای است.

وی خاطرنشان کرد: مردم مریوان درک بالایی از تئاتر خیابانی دارند و این جشنوارە دلیل آن است و مردم از آن استقبال‌ ‌بی‌نظیری دارند.

شکیبایی با اشارە بە اینکە در اوایل هفتە پارک‌های شهر مریوان خالی از جمعیت است گفت: خوشبختانە با توجە بە اینکە اوایل هفتە بود اما استقبال بی‌نظیری از کارها صورت گرفت و بە راستی دور از انتظار بود.

"اسطورە" یکی از نمایش‌هایی بود کە در سومین روز از جشنوارە تئاتر خیابانی مریوان برگزار شد و نمایشی بود کە معضلات اجتماعی و مشکلات جامعە ایران را بە نمایش می‌گذاشت.

مجتبی خلیلی کارگردان نمایش اسطورە در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه تئاتر هنری اصیل و با ظرافت است، اظهار کرد: به نوعی هنرمندان این رشته مشکلات و دردهای جامعه را درک کرده و آن را در قالب نمایش بیان می‌کنند.

وی درباره نمایش اسطوره هم گفت: ایده نمایش از احمد صمیمی بوده و نمایش اسطوره‌هایی که در یک سری موقعیت‌ها قرار می‌گیرند و آن موقعیت موجب نابودی آن‌ها می‌شوند.

 خلیلی با بیان اینکه در قالب این نمایش موضوعات مختلف و آسیب‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده‌ایم، می‌گوید: این نمایش سه بازیگر اصلی دارد و موضوع اصلی آن درباره مجسمه‌ای از نماد ایران است که تلفیقی از نماد فرهنگ و تاریخ کشور را به نمایش گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: انعکاس اتفاقات و مواردی که سال‌ها برای کشور ایران اتفاق افتاده از جمله اهداف این نمایش بوده و در واقع یک بیان اعتراضی از طریق تئاتر بود که با موسیقی زنده اجرا شد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد