تاريخ: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ دي ساعت ۲۱:۲۳ بازدید: 1101      نظرات: 2      کد مطلب: 17394

جلسه هم‌اندیشی شورای شهر مهاباد با اصحاب رسانه برگزار شد

گزارش: امیر قادری


جلسە هم‌اندیشی شورا اسلامی شهر مهاباد با اصحاب رسانه، ظهر امروز ٢١ دی‌ماه، در سالن جلسات ساختمان شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسە کە با حضور اصحاب رسانە و مسئولان شهری برگزار شد، دربارە موضوعاتی همانند عمران شهری، مباحث فرهنگی مرتبط با شورای شهر و شهرداری، وضعیت پروژەهای سطح شهر، تبعیض‌های عمرانی بین محلات، المان‌ها و نامگذاری میادین و معابر شهر و ... تبادل نظر شد.

 

حاضران جلسە بر نقش رسانه در بیان و انعکاس واقعیات تاکید داشتە و رسانە را پلی بین مردم و مسئولین عنوان کردند.

 

آرش شهابی، نائب‌رییس شورای شهر مهاباد در این جلسە گفت: اولویت شورا در این دورە ساماندهی سازوکار سازمانی و پرداخت حقوق‌های معوق بودە است. دیگر اولویت شورا عمران شهری می‌باشد. در بحث عمران، در تامین آسفالت با مشکل مواجە بودەایم کە با احیا کارخانە آسفالت تا حد زیادی مشکل تامین آسفالت حل خواهد شد.٣۶ تن قیر خریداری شدە تا در امر روکش، لکەگیری و آسفالت معابر جدید بەکارگیری شود.

 

شهابی با بیان اینکە تاکنون تنها ١٢ درصد از بودجە شهرداری صرف امور عمرانی شدە است، گفت: یکی از نشانەهای موفقیت یک شهرداری در بحث عمران آن است کە این نهاد بتواند ۴٠ درصد از درآمد خود را صرف کار‌های عمرانی کند کە این مهم در مهاباد تحقق نیافتە و تنها ١٢ درصد از بودجە شهرداری تاکنون صرف عمران شهری شدە است.

نائب‌رییس شورای اسلامی شهر مهاباد در مورد سیل، هدایت روان‌آب‌ها و منابع آب زیرزمینی، اظهار داشت: برای جلوگیری از پدید‌آمدن دوبارە سیلاب در مهاباد، تفاهم‌نامەای با ادارە منابع طبیعی برای احداث پارک آبخیزداری در بالادست شهرک موکریان با اعتبار ١٠ میلیارد تومان امضا شدە است. در باب هدایت روان‌آب‌ها نیز، مقرر شدە کە شهرداری کانال آب موکریان را با اعتبار ١٠میلیارد تومان احداث کند. برخی از کهریزەهای داخل شهر استفادە عمومی نداشتە و از آن می‌توان بە عنوان منابع آب ذخیرە استفادە کرد.

 

شهابی همچنین عنوان داشت: ساخت دوبارە اعتماد شهروندان بە نهاد شورا یکی از اقدامات شورای این دورە بودە کە با عملکرد این شورا و پوشش رسانەها میسر خواهد بود.

 

یوسف گنجی دیگر عضو شورای شهر مهاباد گفت: سایت پسماند زبالە سیداوا مهاباد بیش از حد بە اماکن مسکونی نزدیک است، سعی شورای شهر این است کە هرچە سریعتر سایت مشترک دفن زبالە، نزدیک شهرستان میاندواب مورد بهرەبرداری قرار گیرد.

 

گنجی در مورد سگ‌های بلاصاحب عنوان داشت: تا امروز ١٧٠ قلادە سگ بلاصاحب از سطح شهر جمع‌آوری شدە است. این کار توسط شهرداری انجام شدە و ادامەدار خواهد بود.

 

یوسف گنجی با بیان اینکە حفاری‌های خیابان‌های شهر نتیجە کار ادارات خدمات‌رسان‌ است گفت: ادارات خدمات‌رسان پروژەهای خود را در موعد مقرر بە شهرداری تحویل‌ نمی‌دهند، همین امر موجب تعلل در بهسازی و لکە‌گیری این حفاری‌ها شدە است.

 

طاهر جنگلی عضو شورای شهر نیز اظهار داشت: هدف مجموعه شورا و اصحاب رسانە آبادانی هرچە بیشتر شهر است از این رو لازم است این دو مجموعە همکاری‌های لازم داشتە باشند.


جنگلی افزود: در دورەهای گذشتە کم‌کاری‌های فراوانی شدە است. منتخبین شورا با علم وجود این مشکلات بە عرصە شورا آمدەاند. امید است مشکلات شهر حل شدە و عمران و آبادانی بە شهر مهاباد بازگردد.

 
 

آکو جنگلی دیگر عضو شورا اسلامی مهاباد در این جلسە اظهار داشت: مشکلات اقتصادی و نبود شفافیت مالی یکی از معضلات شهرداری مهاباد است بە نحوی کە برنامەهایی کە شورا و شهرداری در ذهن دارند تمام و کمال اجرا نمی‌شود. در دورەهای گذشتە اقدامی جهت بەوجود آوردن منابع درآمد پایدار انجام نشدە است. جذب سرمایەگذاران و ایجاد درآمد پایدار از اهداف شورای شهر در این دورە می‌باشد.

 

جنگلی دربارە بودجە و درآمد‌های شهرداری گفت: بودجە شهرداری امسال، ٨٠ میلیارد تومان بودە کە ۶٠ میلیارد از آن بە حقوق کارکنان تعلق داشتە و مابقی صرف امور جاری می‌شود کە این نشان‌دهندە کسری بودجە برای امورات عمرانیست. برای سال آیندە یکی از اقدامات شورای شهر و شهرداری، افزایش میزان درآمد است تا بتوانند کارهای عمرانی در سطح شهر را شروع کنند.

 

عضو شورای اسلامی شهر مهاباد دربارە زمین باغ اسماعیل‌آقا عنوان داشت: با همکاری‌های مسئولین شهرستانی کارهای مربوط به زمین مورد مناقشه باغ‌ اسماعیل‌آقا در دادگاه بە جریان افتاد و دستور قلع و قمع و جلوگیری از ساخت و ساز آن دادە شد. هم‌اکنون این پروندە در دیوان عدالت اداری در جریان بودە و شورا و شهرداری منتظر رای دیوان در بارە این زمین است.

 

جمال یوسفی، معاون عمرانی شهرداری در جلسە هم‌اندیشی شورای شهر با اصحاب رسانە گفت: مشکلات بسیاری در چند سال گذشتە گریبان شهر مهاباد را گرفتە، نبود شورا و شهردار، تغییرهای زودهنگام در جایگاه شهرداری کار‌های مجموعه شهرداری را با مشکل مواجە کرد، بە طوری که در عرض سە سال پیمانکاری برای پروژەهای آسفالت شهرداری اعلام آمادگی نکرد.

 

معاون عمران شهرداری افزود: هم‌اکنون با عادی‌شدن نسبی اوضاع، شهروندان شاهد رونق کارهای عمرانی در سطح شهر خواهند بود.

 

کمال عزیزی پیشکسوت رسانەای شهرستان مهاباد در این جلسە گفت: رسانە هموارە پلی بین مردم و مسئولین بودە است. هم‌اکنون رسالت این دورە از شورا، بازگرداندن اعتماد عمومی بە این نهاد بودە کە از طریق رسانەها میسر می‌باشد.

برچسب ها:

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

۱۴۰۰/۱۰/۲۱
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

فرزانه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
چرا به ساخت و سازهای اطراف سد و هه وشینان توجه نمی شود؟هر جایی که میخوایم اطراق کنیم میگن ملک شخصی هست .آیا واقعا ۲۰ هکتار هه وشینان شخصی هست؟ همه رو پرچین و دیوار و باغ شخصی کردن .قابل تامل و رسیدگی .چند باغ هم آنجا بود گفتن سند بک هکتار داریم ولی ۱۸ هکتار رو از اراضی خودشون کردن .به نظر شما من نوعی خبر دارم .ولی شهردار خبر نداره؟یا؟

نظر خود را براي ما ارسال كنيد