تاريخ: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۱ بهمن ساعت ۲۰:۵۲ بازدید: 820      نظرات: 0      کد مطلب: 17641

سرانە فضاهای ورزشی آذربایجان غربی پایین‌تر از میانگین کشور است

گزارش: امیر قادری


امروز ٢١ بهمن و در دهمین روز از دهە فجر، با حضور مریم کاظمی‌پور، معاون توسعە ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان کشور در مهاباد سە پروژە ورزشی با اعتبار بیش از 14 میلیارد تومان افتتاح شد.


کاظمی‌پور در گفت‌وگو با هاژە عنوان داشت: شروع و احداث پروژەهای جدید در برنامە دولت نیست، اولویت وزارت ورزش و جوانان افتتاح پروژەهای نیمەتمام است کە این راستا طرح‌های سیستم روشنایی استادیوم فوتبال مهاباد و دو سالن ورزشی امروز بە بهرەبرداری رسیدند.


معاونت توسعە ورزش بانوان وزارت کشور با اشارە بە سرانە پایین فضاهای ورزشی در استان گفت: سرانە فضاهای ورزشی در استان آذربایجان غربی پایین‌تر از میانگین کشوری بودە و بە تبع آن فضا ورزشی بانوان نیز کمتر از استاندار کشوریست.


معاون وزیر ورزش، جوانان افزود: یکی از برنامەهای وزارت ورزش و جوانان بهرەگیری از فضاهای ورزشی نهادهای دیگر است. استفادە از این اماکن می‌تواند بە توسعە ورزش‌های همگانی و کشف استعدادها کمک کند.برچسب ها:

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد