تاريخ: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۳:۱۳ بازدید: 1197      نظرات: 1      کد مطلب: 17812
شورای شهر مهاباد به بررسی مشکلات «خانەگێ» نشست

برزخی به نام «خانەگێ»


بیش از یک سال است که روستای «خانەگێ» در اقدامی برنامەریزی‌نشدە بە شهر مهاباد ملحق شدە است. الحاقی کە در ابتدا بە کام ساکنان خوش آمد اما رفتەرفتە با بروز و ظهور مشکلاتی از قبیل: تامین آب، دفع فاضلاب، صدور سند برای اراضی قولنامەای، عدم صدور پروانە ساخت، عدم گازرسانی، کمبود فضای فیزیکی آموزشی، نبود مرکز بهداشت و ... مذاق اهالی را تلخ کرد. پیرامون حل پارەای از این مشکلات، امروز، ١٦ اسفندماه ١٤٠٠، شورای شهر مهاباد اقدام بە برگزاری نشستی با حضور مسوولین شهرستانی و نمایندگان اهالی شهرک «خانەگێ» کرد.

 

تابلوها و علائم راهنما
آرش شهابی، نایب‌رییس شورای شهر مهاباد: طبق هماهنگی‌های صورت‌گرفتە با واحد امانی، طی چند روز آیندە کلیە تابلوها و علائم راهنما در شهرک «خانەگێ» کە در آن واژەهای «روستا» و «دهیاری» درج شدە، برداشتە خواهد شد و پس از آن اقدام بە نصب تابلوهای جدید شهری خواهیم کرد.
 

آب و فاضلاب
معروفی، رییس آبفای مهاباد: قبل از الحاق «خانەگێ» به شهر، آب این منطقه از ٢ چاه تامین می‌شد. اما در بهمن‌ماه سال گذشته دو منبع ٥٠٠ متر مکعبی برای این امر لحاظ شد. موقعیت مسکونی بیش از ٥٠ خانوار در بالادست منبع‌ها واقع شدە است کە جهت آبرسانی بە ساکنان آن باید از منبع کوی دانش استفادە شود. طبق مکاتبات انجام‌گرفتە با مسوولین شهرستانی و استانی، تقاضا کردەایم کە ردیف بودجە خاصی برای این مهم تخصیص دادە شود کە در صورت تصویب فورا اقدام خواهد شد. شبکه دفع فاضلاب روستایی «خانەگێ» نزدیک به ٧٠٠ متر اجرا شدە بود کە پس از الحاق آن بە شهر شبکەای برای آن طراحی کردەایم کە درصورت پیگیری نماینده محترم مهاباد در مجلس و اقدام از طریق مادە ٢٣ مبنی بر تخصیص ردیف اعتباری قبل از موعد ١٠ ساله، آمادە تحویل به پیمانکار است.

پروانە ساخت
صلاح کوردستانی، مسوول فنی فرمانداری مهاباد: شهرک «خانەگێ» در طرح تفصیلی و جامع شهری مهاباد گنجاندە نشدە و ساخت‌وسازها بر اساس طرح هادی روستایی کە بر مبنای جمعیت و استانداردهای روستایی طراحی شدە انجام می‌گیرد، بە همین دلیل صدور هرگونە پروانە ساخت از سوی شهرداری، امری غیرقانونی و غیر اصولی خواهد بود.
بابک رستم‌پور، شهردار مهاباد: شهرداری در ارائه خدماتی همچون: حمل و نقل عمومی و انجام خدمات شهری در این منطقه همچان پای‌کار است اما صدور پروانە ساخت بە دلیل مشکلات عدم احراز مالکیت و صدور سند و همچنین نگنجاندن این شهرک در طرح تفصیلی و جامع شهری، غیرقانونی است. بە عبارتی دیگر، صدور پروانە ساخت تنها در حوزه طرح تفصیلی و جامع شهری قابل اقدام است.

ساخت‌وسازهای غیرمجاز
 آرش شهابی: فضاهای عمومی، فضای سبز، معابر و شوارع «خانەگێ» مستعد تعرض‌اند و اگر واحد اجرائیات شهرداری تسلط کافی بر این منطقه نداشتە باشد، شاهد انواع تعرض و تجاوز به این فضاها خواهیم بود.
رستم‌پور: بە دلیل عدم صدور پروانه ساخت به دلایل قانونی و فنی، امکان جلوگیری از ساخت‌وساز نیز سخت خواهد بود.

گازرسانی
مریمی، کارشناس اداره گاز مهاباد: در صورت صدور گواهی بلامانع از سوی شهرداری، نسبت به حفاری، لولەکشی و واگذاری امتیاز گاز اعلام آمادگی می‌کنیم.
رستم‌پور: در حال حاضر امکان صدور بلامانع جهت واگذاری امتیاز گاز به سازەهایی که در شهرک «خانەگێ» بدون پروانه ساخت و نظارت کارشناسان نظام مهندسی احداث شدەاند، وجود ندارد.

امور آب
شهابی: ساکنان «خانەگێ» خواستار ایمن‌سازی و مسقف‌کردن کانال آب واقع در جنب این منطقه هستند که امور آب مهاباد مکلف به رفع و رجوع این مطالبە است.

نماینده امور آب مهاباد: بیش از ٣٠ درصد شهرک «خانەگێ» در حریم سد اسوکند قرار دارد کە در حالی کە هرگونه دخل و تصرف در این حریم غیرقانونی بودە و حتی ایمن‌سازی کانال نیز باید از مجاری قانونی و زیر نظر شرکت آب منطقەای آذربایجان غربی باشد.

 آموزش و پرورش
کریم سلیمانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد: در حال حاضر شهرک «خانەگێ» با کمبود فضای فیزیکی آموزش بەخصوص در مقاطع متوسطه اول و دوم روبروست. در صورت واگذاری زمین به آموزش و پرورش و سپس احداث یک مدرسه ٩ کلاسه، مشکل شهرک «خانەگێ» ، شهرک صبا، کوی بهداری و بخشی از شهرک کارمندان نیز حل خواهد شد.

ترافیک
سرهنگ بختیاریان،جانشین پلیس راهور : شناسایی و رفع نقاط حادثەخیز شهرک «خانەگێ»  و همچنین مشکلات مربوط به تصادفات و اعزام کارشناس پس از تعیین حوزه استحفاظی انجام خواهد شد.
 
به گزارش هاژه، با توجه به مسائل و مطالب استنباط‌شدە از این جلسه، به نظر می‌رسد که شهرک «خانەگێ» در برزخ روستا و شهر معلق ماندە است. منطقەای که با گذشت بیش از یک سال از الحاق آن به شهر مهاباد، تاکنون در طرح تفصیلی و جامع شهری مهاباد گنجاندە نشدە است. با توجه به این که طرح تفصیلی هر ١٠ سال یکبار بازنگری می‌شود، بباید تا سال ١٤٠٤ منتظر ماند که این منطقه در طرح تفصیلی دیده شود. صدور پروانه، مالکیت، گازرسانی، جلوگیری از ساخت‌سازهای غیرمجاز تا سە سال دیگر دور از دسترس خواهد بود. البته شهردار مهاباد با ارئه پیشنهادی خواست که با پرداخت اعتبارات لازم و از طریق مجاری قانونی، بازنگری طرح تفصیلی را ٣ سال جلو بکشد و در سال جدید این بازنگری انجام شود. در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، «خانەگێ» از این برزخ رهایی خواهد یافت.برچسب ها:

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

3
0
پاسخ به این اظهارنظر

. ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
کاکه کوچه و خایابان کانی حمو اسفالت و شتکی خراب بوه تواوی ماشین جماعته له بین چوا بارانک دباره سد ساز دبه لسر خیابانکان اصلا او دیهاته دورانه زور خوشتره له خانگه کس پیگیری ناکا تواوی مسولان پشتیان تکردو

نظر خود را براي ما ارسال كنيد