تاريخ: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۳ شهريور ساعت ۱۳:۳۲ بازدید: 1533      نظرات: 0      کد مطلب: 20471
در نشست خبری با اصحاب رسانه؛

شاخص‌ترین برنامه‌های مدیریت توزیع برق مهاباد تشریح شد


امروز چهارشنبە، ٢٣ شهریور، نشست خبری ادارە برق با اصحاب رسانە برگزار گردید. ابتدای جلسە با سوالات خبرنگاران از مدیریت توزیع برق شهرستان مهاباد آغاز شد.

 

جلال زایر، مدیر توزیع برق شهرستان مهاباد در ابتدای جلسە با اشارە بە ایجاد تعامل با اصحاب رسانە، گفت: ادارە برق پذیرای انتقادات سازندە است. وجود ارتباط بین ادارە برق و رسانەها از الزامات بودە و در این راستا ادارە روابط عمومی توزیع برق هماهنگی با رسانەها را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد. در همین راستا سعی بر آن خواهد بود کە تعداد جلسات با اصحاب رسانه نیز افزایش یابد.

مدیریت توزیع برق مهاباد دربارە میزان خاموشی‌های برق در تابستان امسال اظهار داشت: با توجە بە برنامەریزی توزیع برق کشور و وارد مدارکردن ۶هزار مگاوات و همچنین صرفه‌جویی مشترکین، خاموشی و قطعی برق در تابستان امسال بە پایین‌ترین میزان ممکن رسید. در همین راستا وزارت نیرو طرح تشویقی را برای مشترکین برق تعیین کردە است بە شکلی کە هر مشترک برق، کمتر از ٣٠٠ کیلووات را در یک دورە مصرف کند، شامل طرح‌های تشویقی خواهد شد.

جلال زایر دربارە پاسخگویی ادارە برق بە شهروندان عنوان داشت: تنها سامانه ارتباطی فعال اداره توزیع برق، ١٢١ است و درخواست‌ شهروندان در حوزە برق تنها از این راه میسر خواهد بود. تماس با شمارەهایی کە در گذشتە متعلق بە ادارە برق بودند، از مدار پاسخگویی خارج شدەاند.

مدیر توزیع برق در پاسخ بە سوال خبرنگار هاژە در مورد آخرین وضعیت سیمبان حادثەدیدە گفت: با تلاش مسئولان، فرد آسیب‌دیدە جهت مداوای بیشتر بە تهران اعزام گردید. با توجە بە اینکە این فرد از نیروهای پیمانی ادارە توزیع برق بودە پیگیری‌های لازم در مورد وضعیت وی از طریق بیمە انجام خواهد شد.

زایر دربارە تخصیص برق بە مجتمع چوارچرای مهاباد اظهار داشت: با توجە بە اینکە مجتمع چوارچرا بالای ٢۵٠ کیلووات مصرفی لازم دارد، بایستی مکانی جهت ایجاد پست تعیبە می‌گردید کە عدم تعیین مکان باعث راکد ماندن برق‌رسانی بە این مجتمع شدە است.

جلال زایر با اشارە بە تبدیل سیم‌های مسی بە کابل خودنگهدارنده در سطح شهر مهاباد اظهار داشت: سال گذشتە، ۵٠ کیلومتر از خطوط انتقال برق با اعتبار ٢٠ میلیارد تومان، از سیم مسی بە کابل خودنگهدارنده تبدیل شد. امسال نیز ٣٠ الی ۴٠ کیلومتر دیگر از این پروژە انجام می‌شود. میزان پیشرفت پروژه مذکور در ابتدای امسال ٧ کیلومتر بودە است. از مزایای تبدیل سیم مسی بە کابل خودنگهدارندە، حفظ محیط زیست، کاهش قطعی و اتصال است. همچنین میزان تلفات و سرقت برق نیز به حداقل خواهد رسید.

مدیر توزیع برق تصریح کرد: بیش از یکصد هزار مشترک برق در شهرستان وجود دارد کە ٧٨هزار از آن متعلق بە شهر مهاباد است کە از این حیث مهاباد پس از مرکز استان و خوی در رتبە سوم مشترکین برق استان قرار دارد. انتظار می‌رود طی سە سال، کل شبکە برق شهری مهاباد بە کابل خودنگهدارندە تبدیل شود.

زایر دربارە هرس غیراصولی و شاخەزنی درختان توسط توزیع برق گفت: با توجە بە کارشناسی‌های صورت‌گرفتە و همکاری و مشارکت شهرداری کار هرس درختان سطح شهر جهت جلوگیری از قطعی، نوسان و اتصال برق انجام می‌شود.

در پایان مدیریت توزیع برق شهرستان با اشارە بە اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شدە عنوان داشت: اصلاح نقاط حادثه‌خیز در مسیرهای منتهی بە جادە پیرانشهر و سردشت، اصلاح خط‌های روستایی، بهسازی شبکەهای فرسوده، اصلاح شبکە ٣۴ روستا، نصب ۴هزار چراغ روشنایی، تداوم تبدیل سیم مسی بە کابل‌ خودنگهدارندە، پیگیری جهت احداث پست ١٣٢کیلوولت شرق شهرستان، از اقدامات صورت‌گرفتە و  برنامەهای در حال انجام ادارە توزیع برق مهاباد می‌باشد.
برچسب ها:

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد