تاريخ: ۱۴۰۳ جمعه ۷ ارديبهشت ساعت ۱۲:۹ بازدید: 462      نظرات: 0      کد مطلب: 22967
فراخوان شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی

مناقصات عمومی برونسپاری پروژه های عملیاتی پست هوایی / روستایی


فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله اي  

شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی

شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی در نظر دارد مناقصات عمومی یک مرحله اي  به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

توضیح: فقط شركتهايي مجاز به شركت در مناقصه خواهند بود كه داراي تاييديه صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه  در رشته نیرو  و تاییدیه صلاحیت ایمنی  از اداره کار و رفاه اجتماعی باشند.

تاریخ انتشار مناقصات در سایت : روز دو شنبه  مورخ 10/02/1403

آخرین مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 18/02/1403

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز شنبه  مورخ 29/02/1403

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج:  روز دوشنبه ساعت 11 صبح  مورخ 31/02/1403و به شرح جدول ذیل خواهد بود.

توضیح : پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده  وشرکت در مناقصه ، تضمینهای معتبر ( بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه ) تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره مناقصه

موضوع مناقصه و شماره فراخوان

مبلغ  کل تضمین شرکت در مناقصه( به ریال)

نوع اعتبار

16-1403

برونسپاری پروژه های عملیاتی پست هوایی / روستایی ( ضعف ولتاژ ، تعهدات مردمی ) شش ماهه اول سال 1403 درناحیه باهنر  براساس فهرست بهاء توسعه واحداث ، برکناری وجابجایی 2-1402 شرکت بصورت ترکیبی، شرکت  توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

شماره فراخوان(2003009003000017)

2.738.000.000

منابع داخلی

1403-17

برونسپاری پروژه های عملیاتی پست هوایی / روستایی ( ضعف ولتاژ ، تعهدات مردمی ) شش ماهه اول سال 1403 درناحیه باکری  براساس فهرست بهاء توسعه واحداث ، برکناری وجابجایی 2-1402 شرکت بصورت ترکیبی، شرکت  توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

شماره فراخوان(2003009003000016)

2.048.000.000

منابع داخلی

1403-18

برونسپاری پروژه های عملیاتی پست هوایی / روستایی ( ضعف ولتاژ ، تعهدات مردمی ) شش ماهه اول سال 1403 درناحیه  ایثاربراساس فهرست بهاء توسعه واحداث ، برکناری وجابجایی 2-1402 شرکت بصورت ترکیبی، شرکت  توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

شماره فراخوان(2003009003000015)

2.920.000.000

منابع داخلی

1403-19

برونسپاری پروژه های عملیاتی پست هوایی / روستایی ( ضعف ولتاژ ، تعهدات مردمی ) شش ماهه اول سال 1403 درناحیه ولیعصر  براساس فهرست بهاء توسعه واحداث ، برکناری وجابجایی 2-1402 شرکت بصورت ترکیبی، شرکت  توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

شماره فراخوان(2003009003000014)

3.952.000.000

منابع داخلی

1403-20

برونسپاری پروژه های عملیاتی پست هوایی / روستایی ( ضعف ولتاژ ، تعهدات مردمی ) شش ماهه اول سال 1403 درناحیه رودکی  براساس فهرست بهاء توسعه واحداث ، برکناری وجابجایی 2-1402 شرکت بصورت ترکیبی، شرکت  توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

شماره فراخوان(2003009003000018)

2.537.000.000

منابع داخلی

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس : اروميه بلوار ارتش-سربازان گمنام-ارتش.شرکت توزیع نیروی برق استان ،  تلفنخانه 31104500-044 تلفن کارشناس مناقصات 31104322-044 

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکزتماس : 1456

دفترثبت نام : 88969737-021و85193768-021                        دفتر ثبت نام ارومیه : - 04432232113

اطلاعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir  "بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر " موجود است.

ضمنا" فراخوان مناقصه در سايت هاي اطلاع رسانی معاملات صنعت برق ( شرکت توانير ) وسايت شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی و سايت ملی مناقصات  به ترتيب به آدرس هاي : Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است.

توضیح : سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج است.

 

                                                             اداره مناقصات و قراردادهای شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد