تاريخ: ۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۳ خرداد ساعت ۱۷:۲۲ بازدید: 382      نظرات: 0      کد مطلب: 23221

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی


فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي  

شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی

شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله اي  به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

توضیح: فقط شركتهايي مجاز به شركت در مناقصه خواهند بود كه داراي تاييديه صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه  در رشته نیرو  و تاییدیه صلاحیت ایمنی  از اداره کار و رفاه اجتماعی باشند.

تاریخ انتشار مناقصات در سایت : روز سه شنبه  مورخ 22/03/1403

آخرین مهلت  زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : ساعت 19 روز چهار شنبه مورخ 30/03/1403

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز شنبه  مورخ 09/04/1403

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج:  روز دوشنبه ساعت 10 صبح  مورخ 11/04/1403و به شرح جدول ذیل خواهد بود.

توضیح : پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ، تضمینهای معتبر ( بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه ) تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس : اروميه بلوار ارتش-سربازان گمنام-ارتش.شرکت توزیع نیروی برق استان ،  تلفنخانه 31104500-044 تلفن کارشناس مناقصات 31104322-044 

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :      مرکزتماس : 1456            دفترثبت نام : 88969737-021و85193768-021

دفتر ثبت نام ارومیه : - 04432232113

اطلاعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir  "بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر " موجود است.

ضمنا" فراخوان مناقصه در سايت هاي اطلاع رسانی معاملات صنعت برق ( شرکت توانير ) وسايت شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی و سايت ملی مناقصات  به ترتيب به آدرس هاي : Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است.

توضیح : سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج است.

 

 

                                                                             اداره مناقصات و قراردادهای شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی



برچسب ها:

ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد