جستجو

از ذهنیت تا کنش‌گریِ دگرپذیری:

انتقادی بر همایش دگرپذیری و رواداری در مهاباد

دکتر حسن رشیدی(دکترای جامعه‌شناسی و محقق)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۳ ساعت ۱۸:۴۵

نگاهی به «همایش دگرپذیری و رواداری» در مهاباد

سید محمدامین واژی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۳ ساعت ۱۸:۳۵
با حضور شخصیتهای برجسته:

همایش دگرپذیری و رواداری در مهاباد برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۷ ساعت ۲۱:۱۷