جستجو

با ارسال جوابیه ای:

شرکت پتروشیمی به اظهارات نماینده مهاباد واکنش نشان داد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۴/۳۰ ساعت ۱۲:۹

شورای شهر مهاباد عملکرد 3 ساله خود را تشریح کرد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۶/۱۷ ساعت ۲۳:۳

اعزام بازرس وي‍ژه وزير نفت به پتروشيمی مهاباد

به دنبال اعتراضات پی درپی و پيگيری های مستمر نماينده مهاباد صورت گرفت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۵