جستجو

ماناکاوی چەمکی خەڵات و ئینسانی کورد

دکتور خالەق جەلیل نەژاد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۳/۳۰ ساعت ۱۳:۴۸