جستجو

همدلی با نیازمندان در روزهای کرونایی:

توزیع بیش از 3 هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۰ ساعت ۱۸:۵۴