جستجو

در ششمین دوره جشنواره روستا و عشایر:

سیدآباد مهاباد روستای برتر دوستدار کتاب کشور معرفی شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۳:۵۶

ایستگاه طرح " خوانده‌ام بخوان" در مهاباد برپا شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۰ ساعت ۲۰:۱۹

مهاباد در چند قدمی پایتخت کتاب ایران

عبدالله رحمانی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۳:۱۷