جستجو

حمام لج مهاباد تخلیه شد اما همچنان در انتظار مرمت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۶ ساعت ۱۸:۵۶
نامه سرگشاده به مسوولان مهاباد:

"فقرقا" نفس‌های آخر را می‌کشد

نبز هیمن
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۱ ساعت ۱۳:۱
در گفتگو با رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهاباد:

نگاهی به میراث فرهنگی مهاباد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۵۹

اثر تاریخی حمام لج، نمونه‌ای دیگر از وضعیت اسفبار آثار تاریخی در مهاباد+ تصویر

شورای نویسندگان هاژه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۳/۲۱ ساعت ۱۸:۱۰